murat opus.webp

Murat Opus

Teori ve Kompozisyon

Murat Opus, kompozisyon eğitimi öncesi, Klasik Gitar eğitimi aldı. Türkiye’nin önde gelen gitar sanatçıları ve eğitmenleri ile çalışmalar yapan besteci bu dönem içerisinde Barok Müzik, Klasik Müzik ve Modern Latin Amerika gitar müziği üzerine çalıştı. Gitar çalışmalarını birlikte yaptığı sanatçılar arasında, Savaş Çekirge, Ahmet Kanneci, Ricardo Moyano gibi uluslararası sanatçılar yer almaktadır.

 

Klasik Gitar sonrası, Caz müziği üzerine çalışmaya karar veren besteci, bu doğrultuda caz kompozisyon üzerine lisans eğitimine başladı. Dünya caz müziği açısından oldukça önemli yerde duran kimi önemli müzisyenler ile çalıştı. Bunların arasında, Lawrence Butch Morris, Ricky Ford, Ali Perret, Aydın Esen gibi isimler yer almaktadır.

 

Yüksek Lisans eğitiminde, çağdaş kompozisyon teknikleri ve caz kompozisyon üzerine çalışmalarda bulundu. Bu çalışmalarını ünlü Türk besteci Prof. İlhan Usmanbaş ile yürüttü. Aynı dönem içerisinde uluslararası alanda çalışmalar da bulunan Francesco Martinelli, Ricky Ford, Hüseyin Alptekin gibi eleştirmen, müzisyen, filozof-sanatçı gibi önemli akademisyenlerle çalışmalarına devam etti. Yüksek Lisans tez çalışmasını müzik içerisinde yeni bir akım olan “Live Conduction” üzerine yaptı. Müzikte klasik çalışma prensiplerinin ötesine geçmeyi amaçlayan bu teknik, besteci ve icracı için daha esnek ve bağımsız alanlar yaratmayı amaçlayan, birlikte yaratımı hedefleyen bir teknik olarak müzik tarihi içerisinde yerini almıştır.

Yine aynı dönemde bağlı bulunduğu üniversite içerisinde eğitim verdi, kimi önemli akademisyen-sanatçı kişiler ile ortak ders yürütme çalışmalarında bulundu, bunlar arasında, Lawrence Butch Morris, Ali Perret, Hüseyin Alptekin gibi isimler yer almaktadır. Bu başlıklar haricinde, bağımsız olarak müzik tarihi, birlikte çalım, analiz ve armoni gibi ders başlıkları üzerine sınıf çalışmalarında bulundu. Hazırladığı özel başlıklar ile konuk sanatçı programları oluşturdu. Akademik çalışmaları sürecinde kimi üniversitelerin kurulum işlemleri, Güzel Sanatlar Fakülteleri'nin ve Müzik Bölümleri'nin oluşturulması süreçlerinde bulundu ve akademik çalışmalarına devam etti. Bunların yanı sıra bağımsız Müzik Akademileri kurulum ve geliştirme çalışmalarını yönetti.

 

Murat Opus akademik çalışmalarının haricinde Açık Radyo'da caz, funk ve soul üzerine müzik programları yaptı. Türk caz tarihi içerisinde önemli bir süreci belgeleyen Jazz Dergisinde caz tarihi üzerine yazıları yayınlandı. Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı ile ulusal düzeyde tasarlanan müzik eğitimi ve uygulama programlarının oluşturulması için çalışmalarda bulundu.

 

Tüm bu çalışmalarının yanı  sıra ulusal ve uluslararası alanda müzik çalışmalarına devam eden Murat Opus, Hollanda, Almanya, Portekiz, Finlandiya, İsveç, Fransa, Sırbistan, Kosova, Yunanistan, İtalya, Brezilya'dan müzik, dans, sinema, fotograf, video-art, edebiyat gibi disiplinlerarası sanatçılarla ortak çalışmalarda bulundu.

 

Müzik sanatında kalıplar içerisinde kalmayı istemeyen besteci, müzik yaşamı boyunca deneysel, ilerici ve yeni akımlara her zaman ilgi duydu ve bu stilleri müziği içerisinde kullanmaya özen gösterdi. Bu anlamda akustik, elektro-akustik, elektronik müzik ve avangard akımlar temel uğraşı alanları oldu ve yaratım sürecini etkiledi. Bağımsız olarak kurduğu “Rhythm and Mood Orchestra” ile elektro-akustik müzik ve live conduction tekniği üzerine projeler yarattı ve uzun soluklu ulusal ve uluslararası performanslar verdi. Bunların yanı sıra müziğin, diğer sanat disiplinleriyle olan bağını önemseyen besteci, aynı zamanda video-art, tiyatro, sinema, fotoğraf ve dans gibi sanat dallarıyla ulusal ve uluslararası ortak projelerde halen çalışmalarına devam etmektedir.