rapçi Gösteri
Boş Sahne
KENTSANAT AKADEMİ,
alışılagelmiş ve sıradan eğitim sistemlerinin ötesinde yeni eğitim sistemlerini uygular. Çağdaş eğitim modellerinin ülkemiz içerisinde de kullanılmaya başlanılmasını destekler. Kadrosunda bulundurduğu öğretim görevlilerinin bu bakış açısında yer almasına büyük önem verir. Eğitim programlarında kullandığı metodların bu bakış açısı dahilinde yer alması gerektiği bilinciyle hareket eder ve oluşturduğu müzik kütüphanesini bu perspektifle kurgular.
KENTSANAT AKADEMİ,
Klasik Batı Müziği ve Kent Müziği içerisinde bulunan tüm başlıklara büyük önem verir. Geçmişten geleceğe müzik serüveni içerisinde yer alan ya da oluşan bu stillerin birbirleriyle ilişkilerini ve yarattıkları efektleri tüm öğrencilerinin tanımasını, duymasını hedefler. Kadrosunda bulunan öğretim görevlilerini bu doğrultuda hem dökuman açısından hem de audio-visual ekipmanlarla donatır. Müzik öğrenimi içerisinde öğrencilerini çalmaya, performanslar vermeye, yaratmaya ve yeni yapılar oluşturmaya doğru motive eder.
Kayıt Oynatıcı İğnesi
KENTSANAT AKADEMİ,
21. yüzyıl içerisinde olduğunun bilinciyle öğrencilerinin dijital ortamda bulunan müzik programlarını tanımalarını ve bu programları kullanarak yaratımlarda bulunmalarını ister. Ülkemizde henüz eğitimleri oluşturulmamış olan bazı müzik stillerini (DJ programlama, HipHop/Rap, Elektronik Müzik gibi) çocuklar ve gençlerle buluşturmayı hedefler. Kurguladığı Ensemble programlarıyla birlikte çalma duygusunun müzik eğitimi ve gelişimi içerisinde ne kadar önemli olduğunu gösterir.
KENTSANAT AKADEMİ,
ulusal ve uluslararası saygınlığı olan bazı sertifika programlarını bünyesinde bulundurur. Bu doğrultuda ROYAL ACADEMY (ABRSM) ve London College of Music (LCM) sertifika programları eğitim merkezi olup, aynı zamanda ulusal ve uluslararası tüm müzik okulları giriş sınavlarına öğrenci hazırlar. Bünyesinde oluşturduğu seminerler, workshoplar ve dinletilerle hem öğrencilerinin kültürel gelişimine destek verir hem de bağımsız katılımcıların bu etkinlikleri takip etmelerini arzular.
Trompetçi
KENTSANAT AKADEMİ,
inter-disipliner programlara büyük önem verir, günümüz çağdaş sanat dünyasının çalışmaları içerisinde bulunan farklı sanat disiplinlerinin bir araya gelerek ortak projeler yaratmaları ya da etkileşimlerini öğrencilerinin farkındalığına sunar. Müzik sanatıyla birlikte resim, visual art, drama, fotoğraf, şiir gibi diğer disiplinlerin bir araya gelerek sunumlar yapmalarını hedefler. Bu faaliyetlerin yanı sıra, öğrencileri için hazırladığı sosyal sorumluluk projeleri, şehir hayatının bir adım ötesine geçerek toprakla tanışma ve KENTSANAT AKADEMİ yerleşkesinde bulunan bahçesinde bitki yetiştirme workshopları ile kent ve doğa birlikteliğinin önemini vurgular.
KENTSANAT AKADEMİ,
ülkemiz müzik dünyası için önemli çalışmalarda bulunmuş kurumlar ve müzisyenlerle ortak çalışmalarda bulunmayı önemser. Ülkemizin 16 yıldır tek klasik müzik dergisi olan ANDANTE ile birlikte ortak programlar oluşturmuş, ülkemiz müzik eğitimi içerisinde çağdaş metotların paylaşılmasına büyük katkılar sunmuş NOTACİNİ ile iş birliği içerisine girmiş ve ortak çalışmalar, araştırmalar kurgulamıştır.